Hizmet Birimleri
•İkamet Çalışma Grup Baskanlığı
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancıların ikamet izni işlemlerini yapmak, yabancıların ikamet izni basvurularını değerlendirmek, ikamet izinleri arasında geçiş işlemlerini yapmak, ikamet izinlerinin iptali veya reddi ya da uzatılmamasi durumlarını değerlendirmek, vatansız kişilerin tespit işlemlerini yapmak ve bunların ikamet işlemlerini takip etmek. Düzensiz göçle ilgili, kanunun sınır dışı etme ve Türkiye'ye giriş yasaği işlemlerini yürütmek, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alınmasi, geri gönderme merkezinde barındırılması ve sınır dışı edilmesi süreçlerini yakından takip etmek. Türk ve Akraba Toplulukları mensubu yabancıların iş ve işlemlerini yapmak. İnsan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağduru tespit ve destek sürecine ilişkin kanun ve idari düzenlemelerle verilen görevlerini yerine getirmek.

Uluslararası Koruma Çalisma Grup Baskanlığı
Uluslararası korumaya ve geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.  Hukuk çalişma grubunun uhdesindeki iş ve işlemleri yürütmek.

 •Arastırma, İstatistik ve Projeler Çalisma Grup Baskanlığı
Görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplamak, bununla ilgili il istatistiklerini oluşturmak. Uyum iletişim çalışma grubunun uhdesindeki iş ve işlemleri yürütmek, bu sebeple yabancılarin toplumla karşılıklı uyumunu sağlayacak çalışmalar yapmak.

Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Baskanlığı
İl müdürlüğünün bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kesim hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, temizlik, güvenlik, su, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek. İlgilii mevzuat çerçevesinde elektronik arşiv dahil dosya açma, dosya birleştirme, dosya alma, dosya güncelleme gibi dosyayla ilgili diğer işlemleri yapmak.

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:10.5.2019
Paylaş
WS05