Hukuk Müşavirliğinin Görevleri

1- 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

2- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:3.1.2017
Paylaş
WS05