Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri
 
1- Göç alanında politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,

2- Göç Politikaları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek,

3- Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek,

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslar arası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek,

5- Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak ve yaptırmak,

6- Türkiye İstatistik Kurumuyla işbirliği halinde göç alanına ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin istatistikleri yayınlamak,

7- Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayınlamak,

8- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 


Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:3.1.2017
Paylaş
WS05